Thông tin liên hệ của chúng tôi

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng
240 Văn Cao – P. Đằng Giang – Q. Ngô Quyền – TP. Hải Phòng

(0225) 35.36.888
(0225) 35.53.999 – 0912.96.96.78

haiphongsmq@gmail.com
www.facebook.com/smqhaiphong.com.vn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Điện thoại/Fax: (0225) 35.53.999

Bộ phận tư vấn, khai thác thị trường:
0225) 35.36.888

Nhận thông tin phản hồi về chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ, thời gian trả kết quả, giá cả dịch vụ:
Số điện thoại: 0912.96.96.78

Bộ phận Chăm sóc khách hàng
Phòng Nghiệp vụ Thị trường (Tầng 3) – Số 240 Văn Cao, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Số điện thoại: (0225) 35.36.888
Email: haiphongsmq@gmail.com

Gửi liên hệ cho chúng tôi