Mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc

Công nghệ mã số mã vạch được doanh nghiệp dùng làm công cụ kiểm soát hàng hóa tự động, người dùng truy xuất được nguồn gốc.

Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại:  0912.96.96.78 – (0225) 35.36.888 để được phục vụ tốt nhất.

– Theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ Đơn đăng ký sử dụng Mã số mã vạch (01 bản)

+ Bản sao “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại hoặc “Quyết định thành lập” đối với các tổ chức khác (01 bản sao y công chứng)

+ Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN (01 bản)

– Theo Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính, mức phí quản lý Nhà nước đăng ký và sử dụng mã số mã vạch như sau:

STT Loại mã số mã vạch Phí cấp và hướng dẫn sử dụng (đ) Phí duy trì (đ)
1 Mã doanh nghiệp GS1
a 8 chữ số (phân bổ được cho trên 1.000 dưới 10.000 loại sản phẩm) 1,000,000 1,500,000
b 9 chữ số (phân bổ được cho trên 100 dưới 1.000 loại sản phẩm) 1,000,000 800,000
c 10 chữ số (phân bổ được cho dưới 100 loại sản phẩm) 1,000,000 800,000
2 Mã địa điểm toàn cầu GLN (một mã) 300,000 200,000
3 Mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số GTIN-8 300,000 200,000
4 Xác nhận mã nước ngoài 500,000đ/ hồ sơ
a Hồ sơ ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm    
b Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm 10,000đ/mã  

Lưu ý:

Khi đăng ký sử dụng MSMV, doanh nghiệp phải đóng phí đăng ký và phí duy trì cho năm đăng ký. Trường hợp Doanh nghiệp đăng ký sử dụng MSMV sau ngày 30/6 thì mức phí duy trì nộp trong năm đăng ký bằng 50 % mức phí duy trì tương ứng với từng loại MSMV.

Phí dịch vụ tư vấn, hướng dẫn đăng ký: 500.000 đ/hồ sơ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *