Đào tạo ISO 9001 – 2015

Bạn có thể chọn bất kỳ khóa học nào và sẽ được tùy chỉnh để đáp ứng các mục tiêu tổ chức của bạn. Các chuyên gia chúng tôi sẽ dành thời gian để tìm hiểu tình trạng và nhu cầu học tập của doanh nghiệp bạn để có thể cung cấp một chương trình đào tạo phù hợp.

Quý khách cần hỗ trợ vui lòng liên hệ SMQ Hải Phòng 0912.96.96.78 – (0225) 35.36.888 để được phục vụ tốt nhất.

Các khóa học cơ bản:

– Khóa đào tạo nhận thức theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

– Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

– Khóa đào tạo chuyên viên Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Các khóa đào tạo dành cho các cơ quan hành chính nhà nước:

– Nhận thức chung về TCVN ISO 9001:2015 và việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước.

– Đào tạo đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *