Công bố Tiêu chuẩn Cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường… giúp cho doanh nghiệp có căn cứ pháp lý để thực hiện sản xuất kinh doanh. TCCS do doanh nghiệp tự thực hiện xây dựng, công bố, chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước và người tiêu dùng.

Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 0912.96.96.78 – (0225) 35.36.888 để  có thông tin tư vấn và đăng ký dịch vụ.

Hướng dẫn chi tiết công bố chất lượng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS):

Bước 1: Lên chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm cần công bố TCCS và gửi trung tâm kiểm nghiệm được Nhà nước chỉ định/xác nhận.

Bước 2: Soạn hồ sơ bao gồm:

– Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm;

– Bản thông tin chi tiết sản phẩm (phạm vi áp dụng, thành phần, yêu cầu kỹ thuật, quy cách, bao gói, ghi nhãn…).

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ hoàn chỉnh gửi doanh nghiệp ký tên, đóng dấu và lưu giữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *