Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2015/TT-BKHCN đang được Tổng cục TCĐLCL hoàn thiện và xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức địa phương.
Xăng dầu là tên chung để chỉ các sản phẩm của quá trình lọc dầu mỏ, dùng làm nhiên liệu gồm: xăng động cơ, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazút, nhiên liệu máy bay; các sản phẩm khác dùng làm nhiên liệu động cơ, không bao gồm các loại khí hóa lỏng. Đây là loại hàng hóa quan trọng do là yếu tố đầu vào và chưa thể thay thế được của sản xuất, là năng lượng phục vụ dân sinh, quốc phòng và an ninh.

Do là hàng hóa quan trọng nên nhà nước đã đưa ra các chính sách, chiến lược và biện pháp quản lý sản xuất, kinh doanh loại mặt hàng này.

Thực hiện trách nhiệm được giao tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, ngày 25/8/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Theo báo cáo đánh giá của các địa phương, doanh nghiệp thì quy định về đo lường cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý đo trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay.
Ngày 01/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu, tại khoản 30 Điều1 Nghị định số 95/2021/NĐ theo đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan xây dựng sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo lường, chất lượng xăng dầu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, chất lượng đối với xăng dầu quy định thực hiện thống nhất trong cả nước; Chủ trì phối hợp các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện việc kiểm soát về đo lường đối với loại hình thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ.

Theo xu hướng áp dụng công nghệ để đáp ứng, bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ngày càng áp dụng công nghệ quản lý hiện để quản lý là cần thiết, nhằm cung cấp các số liệu, kết quả kinh doanh một cách minh bạch, nhanh chóng, mục đính cuối củng là để đưa ra các quyết định chính xác về cách điều hành cũng như mang lại hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp. Ví dụ: Lắp thiết bị đọc thẻ (máy Pos) để khách hàng thanh toán bằng thẻ ngân hàng; xuất hóa đơn điện tử khi kết thúc bán hàng theo quy định về hóa đơn điện tử; quản lý số liệu phục vụ quản lý điều hành của doanh nghiệp.

Thời gian qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học “Cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để đề xuất, sửa đổi, bổ sung một số quy định về đo lường trong kinh doanh xăng dầu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về đo lường” theo hướng sửa đổi, bổ sung một số quy định về ghi in kết quả đo, sửa chữa cột đo xăng dầu, hoạt động bán lẻ xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bán lẻ xăng dầu, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia chương trình đảm bảo đo lường.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2015/TT-BKHCN đang được Tổng cục hoàn thiện và xin ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức địa phương.

Kim Anh

(Nguồn vietq.vn | Ngày 06/02/2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *