Thông báo tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 thuộc Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *